born identity

reborn identity

Geloof komt door het horen en horen door het Woord van Christus. Rom. 10:17


Er zijn 2 gebieden waar mensen in hun leven ten diepste mee bezig zijn: identiteit en liefde. De meeste liedjes zijn geschreven over liefde. Maar ik heb ontdekt dat mensen die liefde pas echt kunnen ervaren als ze weten wie ze ten diepste zijn.

Je kan identiteit kan op meerdere manieren bekijken, bijvoorbeeld in realtie tot anderen zoals bijvoorbeeld als zoon of dochter, of je nationale afkomst.  

We leven in een wereld waar  Ik schrijf dit boekje om mijn kinderen te inspireren om zich te ontwikkelen als