The anatomy of a miracle

Dr. James B. Richards

Korte samenvatting van: "The anatomy of a miracle"

The Anatomy of a Miracle is een boek geschreven door Dr. James B. Richards dat gaat over hoe het geloof van mensen een rol kan spelen bij het tot stand komen van wonderen. Het boek vertelt het verhaal van de auteur en zijn persoonlijke ervaringen met wonderen en hoe hij gelooft dat mensen door middel van hun geloof een positieve invloed kunnen hebben op hun eigen leven en dat van anderen.

Richards onderzoekt ook de wetenschap achter wonderen en hoe de geest en het lichaam met elkaar verbonden zijn. Hij beschrijft hoe emoties en gedachten invloed kunnen hebben op ons lichaam en onze gezondheid en hoe we ons geloof kunnen gebruiken om deze processen positief te beïnvloeden.

Het boek is geschreven vanuit een christelijk perspectief, maar de principes en ideeën die worden beschreven zijn relevant voor mensen van alle religies en achtergronden die geïnteresseerd zijn in de relatie tussen geloof, gezondheid en wonderen.